sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Nabór na szkolenie - sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
2023-04-24 12:14

Nabór na szkolenie grupowe - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, terminali kart płatniczych oraz podstawami obsługi komputerowego systemu sprzedaży wraz z fakturowaniem. Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przedłuża nabór do dnia 28.04.2023r.


Aktywizacją w ramach ww. szkolenia objętych zostanie minimum 3 osoby lub maksimum do 5 osób. Szkolenie skierowane jest do kobiet i mężczyzn legitymujących się wykształceniem minimum podstawowym lub gimnazjalnym. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w zawodzie kasjera/sprzedawcy z dużą przerwą w wykonywaniu zawodu.

 

TERMIN REALIZACJI SZKOLENIA:
15.05.2023 r. - 23.05.2023 r.

 

TERMIN NABORU:
Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 12.04.2023 r. - 28.04.2023 r.
Urząd zastrzega prawo wstrzymania procesu rekrutacji oraz odmowy przyjęcia zgłoszenia na szkolenie jeśli lista potencjalnych kandydatów do udziału w szkoleniu osiągnie założony poziom rekrutacyjny tj. liczbę 10 osób.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria, zarejestrowana w tut. Urzędzie:
• jako bezrobotna,
• dla której zakres szkolenia będzie wynikał z ustalonego z doradcą klienta Indywidualnego Planu Działania,
• która nie jest objęta przez Urząd inną formą pomocy,

 

GDZIE MOŻNA POBRAĆ KARTĘ KANDYDATA NA SZKOLENIE?
• ze strony internetowej Urzędu (pobierz dokumenty),
• na stanowisku specjalisty ds. rozwoju zawodowego (pokój 10, parter).
Z wypełnioną kartą kandydata na szkolenie osoba bezrobotna zgłasza się do doradcy klienta:
• w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu (dotyczy osób zgłaszających się na wizyty w Wałbrzychu, pok. 8, 14, 15 – zgodnie z pierwszą literą nazwiska),
• w Oddziale zamiejscowym Urzędu (dotyczy klientów Oddziałów).GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ KARTĘ KANDYDATA NA SZKOLENIE?
Po uzyskaniu opinii doradcy klienta osoba bezrobotna składa kartę kandydata:
• W kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 5B – pok. 33 (parter),
• lub w Oddziale zamiejscowym Urzędu (dotyczy klientów Oddziałów).

 

ZASADY ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLEŃ.
• opinia doradcy klienta w zakresie:
◦ oceny realnych szans na podjęcie pracy zgodnie z kierunkiem szkolenia,
◦ ustalenia w ramach Indywidualnego Planu Działania ścieżki aktywizacji zmierzającej do pozyskania zatrudnienia/podjęcia działalności gospodarczej w okresie do 2 miesięcy od zakończenia szkolenia lub przystąpienia do egzaminu finansowanego w ramach realizowanej usługi szkoleniowej,
• ocena specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie:
◦ spełnienia warunków formalnych do udzielenia wsparcia poprzez sfinansowanie kosztów szkolenia - wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia (…),
◦ spełnienia warunków formalnych do podjęcia danego rodzaju szkolenia - wynikających z innych przepisów prawa,
◦ ustalenia konieczności skierowania na badanie lekarskie/psychologiczne w celu oceny przydatności zawodowej do pracy i zawodu.

 

Wyłonienia grupy docelowej do udziału w szkoleniu dokona Zespół ds. rozpatrywania zgłoszeń osób uprawnionych do szkoleń oraz kwalifikowania i doboru kandydatów na szkolenie grupowe.

 

UWAGA:
• Złożenie karty kandydata na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
• Tylko osoby wytypowane przez Zespół ds rozpatrywania zgłoszeń (…) otrzymają informację o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.
• W roku bieżącym Urząd nie będzie dokonywał refundacji kosztów dojazdu na szkolenie.

 

KONTAKT:
Szczegółowych informacji na temat realizacji szkolenia udzielają specjaliści ds. rozwoju zawodowego tut. Urzędu - telefon 74 840 73 80.

 

Źródło: walbrzych.praca.gov.plWróć
dodaj komentarz | Komentarze: