sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Seminarium Edukacja dla przyszłości
2024-05-17 09:07

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu dotyczącym powiązania oferty edukacyjnej uczelni wyższych z wymogami rynku pracy - seminarium Edukacja dla przyszłości - powiązanie oferty edukacyjnej w szkolnictwie wyższym z wymaganiami rynku pracy.

Udział w spotkaniu to nie tylko możliwość zdobycia nowych informacji i wiedzy, ale również nawiązania relacji z pracownikami IBE.

Wydarzenie odbędzie się 5 czerwca 2024r. (środa) w Hotelu Novotel Centrum we Wrocławiu w godzinach 9:00 - 16:00.


Do udziału zapraszamy przedstawicieli szkół wyższych, pracodawców, pracowników HR, doradców zawodowych i wszystkie osoby zainteresowane potwierdzaniem kwalifikacji oraz powiązaniem oferty edukacyjnej szkolnictwa wyższego z wymaganiami rynku pracy.

Podczas seminarium eksperci z obszaru rynku pracy, edukacji, funduszy europejskich, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji będą rozmawiać na tematy związane z potwierdzaniem umiejętności i zdobywaniem kwalifikacji, źródłami finansowania szkoleń i studiów podyplomowych, zagranicznymi i krajowymi dobrymi praktykami współpracy uczelni z pracodawcami.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest rejestracja:

Link rejestracyjny: https://seminaria-ibe.pl/zsk6-0109/

oraz wypełnienie deklaracji uczestnika.

Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wskazanego celu i uczestnictwa w samym spotkaniu.

Liczba miejsc ograniczona! Prosimy o jak najszybsze dokonanie rejestracji, w terminie do 22 maja 2024 r. W dniu 23 maja br. uczestnicy otrzymają potwierdzenie udziału w seminarium.

Program spotkania oraz dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu poniżej.
Wszystkie sprawy oraz pytania dotyczące zwrotu kosztów przejazdu prosimy kierować na adres mailowy zkp.ibe@kdkevents.pl

Organizator nie pokrywa kosztów parkingu.

Wsparcie oferowane przez Instytut Badań Edukacyjnych, w tym także i to spotkanie, finansowane jest ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Instytut zobowiązany jest do zbierania danych osobowych uczestników i ich przetwarzania, na podstawie art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, a także udostępniania ich Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej w celu monitorowania, sprawozdawczości oraz do celów określania kwalifikowalności uczestników. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia merytorycznego przez IBE.

Jednocześnie informujemy, że dostęp do danych osobowych posiadać będzie wyłącznie upoważniony personel, który zobowiązany jest do zachowania poufności, także po zakończeniu zatrudnienia.Autor: seminaria-ibe.pl


Wróć
dodaj komentarz | Komentarze: