sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca październik 2008
Znaleziono 13 newsów
2008-10-31 14:52

Wałbrzyskie Stowarzyszenie "Amazonki", przy współudziale Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu i pomocy Zarządu NZOZ Przychodnia Piaskowa Góra, prowadzi punkt informacyjno-konsultacyjny dla wszystkich kobiet przed lub po operacji nowotworu piersi.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-31 14:49

Piotr Kruczkowski został nominowany do nagrody "Innowator. Najbardziej Podziwiany Prezydent Miasta 2008 roku", a Adam Hausman będzie rywalizował w dziedzinie Najbardziej Podziwiany Wójt 2008. Nagroda ma wyróżnić osobę, która za dokonania w swojej jednostce samorządowej cieszy się największym podziwem środowiska.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-31 14:13

Wójt Walimia został nominowany do nagrody Grand Innowator dla Człowieka Roku Polskiego Samorządu. W wyniku głosowania szefów samorządów z całej Polski, wójt Adam Hausman znalazł się w ścisłej czołówce trzynastu nominowanych do nagrody najbardziej podziwianego samorządowca, z których najlepszy otrzyma tytuł Grand Innowator. Szczegóły plebiscytu znajdują się na stronie internetowej www.dnisamorzadu.pl w zakładce innowator.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-31 14:10

Dopłatami mobilizują do remontów dróg. Władze Wałbrzycha podpisały porozumienie ze starostwem o wspólnym finansowaniu napraw dróg powiatowych, przebiegających przez miasto. Na ten cel zostanie przeznaczonych około 800 tysięcy złotych. Dzięki dofinansowaniu już w przyszłym roku zostaną naprawione ul. Wyszyńskiego, Piłsudskiego i Wysockiego.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-24 21:20

Drugiego października tego roku w wałbrzyskim Ratuszu pod przewodnictwem wiceprezydenta Marka Małeckiego, rozpoczęto społeczne konsultacje na temat lokalnego programu rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2008 - 2015. Licznie przybyli mieszkańcy z ust Marka Małeckiego dowiedzieli się, że dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej, Wałbrzych może pozyskać ponad 5,7 mln EURO na działania związane z rewitalizacją oznaczającą kompleksowe, skoordynowane, procesy przemian przestrzennych, technicznych oraz społecznych prowadzonych na wybranym obszarze miasta. Dowiedzieliśmy się, że inwestycje, które mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej, to na przykład remonty elewacji i dachów budynków mieszkalnych, budowa placów zabaw, modernizacja parków, architektury przestrzeni publicznej. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych zostanie określony katalog i mapa działań określająca obszar objęty "Lokalnym Program Rewitalizacji" a następnie do końca października zostanie on przyjęty przez Radę Miasta. Wice Prezydent wyraził również nadzieję, że poznanie oczekiwań i konkretnych propozycji przedsięwzięć mieszkańców miasta pozwoli na sformułowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Wałbrzycha, który przewidywał będzie niezbędne, zintegrowane działania przeciwdziałające strukturalno - budowlanemu i socjalnemu "rozpadowi" wybranego obszaru.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-24 21:14

"Przyroda - człowiek - harmonia" to tytuł wystawy w Galerii BWA Zamek Książ, podczas której prezentowane jest malarstwo i grafika Rity - Sergieja Timochowych (Mińsk, Białoruś).

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-17 16:04

W Wałbrzychu odbyła się kolejna, XI już sesja wyjazdowa Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Festiwal jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku w październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich) przez wyższe uczelnie, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-10 14:51

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium lub zasiłek) przysługuje zamieszkałym na terenie gminy Jedlina Zdrój: uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-10 14:46

Urząd Miejski w Głuszycy rozpoczął przyjmowanie wniosków od mieszkańców gminy ubiegających się o stypendia szkolne na rok szkolny 2008/2009. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki, jest zameldowany na stałe na terenie gminy Głuszyca, a dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł (netto).

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-10 14:30

Biuro Porad Obywatelskich w Wałbrzychu udzieliło już 6 tysięcy porad mieszkańcom naszego powiatu. - Jesteśmy jedyną organizacją zajmującą się bezpłatnym poradnictwem i rzecznictwem obywatelskim na terenie regionu wałbrzyskiego - podkreoela Wanda Bielańska ze Stowarzyszenia "St.O.P." Biuro Porad Obywatelskich w Wałbrzychu zrzeszone jest w Związku Biur Porad Obywatelskich w Warszawie, na którym patronat sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski. Biuro finansowane jest, nie tylko z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, ale także ze środków Unii Europejskiej, Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz Fundacji im. Stefana Batorego. - Wychodzimy naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na bezpłatną, bezstronną, aktualną i rzetelną poradę o przysługujących obywatelowi prawach, ciążących na nim obowiązkach i informację o instytucjach i organizacjach zajmujących się świadczeniem pomocy. Staramy się, aby udzielane przez nas porady i informacje były zrozumiałe przez każdą osobę.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-10 14:29

Urząd Miejski w Wałbrzychu realizuje działania, których celem jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Wałbrzycha. Program będzie zawierał opis kompleksowych działań prowadzących do zmiany wizerunku miasta, poprawy sytuacji społecznej oraz przemian przestrzenno – architektonicznych. Po szczegółowej analizie na obszar, który zostanie poddany rewitalizacji w pierwszej kolejnooeci, wybrane zostało Śródmieście Wałbrzycha.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-10-03 13:55

Gmina Wałbrzych pozyskała dotację w wysokości prawie 25.000 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy". Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Czeskim partnerem w projekcie jest Wojewódzka Izba Gospodarcza w Hradec Kralove.
Źródło: (RAD) / 30minut

2008-10-03 13:42

Konsekwencje błędnych oświadczeń majątkowych byłego wiceprezydenta Romana Ludwiczuka - ten temat zdominował sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej Wałbrzycha. Radni chcieli, by prezydent Piotr Kruczkowski wytłumaczył, dlaczego dopiero kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego sprawiła, że nieprawidłowości wyszły na jaw.

czytaj więcej... (kliknij)