sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca luty 2011
Znaleziono 5 newsów
2011-02-23 16:49

Informujemy, że V Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2010 - 2014, odbędzie się w dniu 28 lutego 2011 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie - powitanie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Sekretarza obrad.
4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
5. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu odbytej w dniu 31 stycznia
2011 r.
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Strzegomia.
7. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Strzegom na 2011 rok,
b) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających
Gminie Strzegom lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego
uprawnionych,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy
Strzegom, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, wskazania
źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych,
dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania,
d) wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla
dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2011/2012,
e) określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku
Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
f) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
g) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych
w obrębie wsi Stanowice, gminie Strzegom,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzegomiu.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad.

 

czytaj więcej... (kliknij)

2011-02-23 16:43

Iluminacja ulicy Łukowej wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na „Najlepiej oświetlone miasto i gminę”.


Konkurs przeznaczony jest dla miast i gmin, które w dwóch ostatnich latach przeprowadziły na swoim terenie inwestycje oświetleniowe. Uczestnicy konkursu oceniani byli w dwóch grupach: gminy i miasta do 70 tys. mieszkańców oraz gminy i miasta powyżej 70 tys. mieszkańców. W kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” Świdnica zajęła ex aequo III miejsce. Nagrodę przyznano za oświetlenie i iluminację ulicy Łukowej oraz Rynku w Świdnicy przy wykorzystaniu technologii LED.

Przypomnijmy, że nowe oświetlenie zamontowano przy okazji przebudowy ul. Łukowej, wspartej unijnymi funduszami.

To nie jedyna nagroda dla Świdnicy za oświetlenie m. in. w XI edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2008 r. miasto zajęło I miejsce w kategorii „Oświetlenie świąteczne i okolicznościowe”.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-02-23 16:41

Dzika karta dla Świdnicy? Wszystko zależy od mieszkańców, a Świdnica ma szansę znaleźć się na planszy najbardziej znanej gry – Monopoly. Ruszyło głosowanie, które wyłoni miasta w polskiej edycji gry Monopoly.


Świdnica znalazła się na liście miast z tzw. dzikiej karty. Dwa z nich, które uzyskają najwięcej punktów znajdą się na planszy Monopoly. Wystarczy się zarejestrować i głosować. Najlepiej codziennie do 20 marca. Dla najwytrwalszych i polecających głosowanie organizator konkursu – Monopoly – przewidział nagrody.


czytaj więcej... (kliknij)

2011-02-13 14:07

Prezydent solidaryzuje się z Mieszkańcami Wałbrzycha, dla których lokalizacja zakładu przetwarzającego odpady niebezpieczne jest nie do przyjęcia. Nieznośny fetor, częste pożary i uciążliwy transport wystarczająco uzasadniają poczucie udręki i zagrożenia. Dodatkowym argumentem przeciwko lokalizacji jest odrażająca szpetota nieodległego od siedzib ludzkich składowiska.

Składowisko odpadów przemysłowych na terenie Pola Mieszko byłej Kopalni Węgla Kamiennego "Wałbrzych" istnieje od 1992 roku. Późniejsze decyzje związane z lokalizacją i warunkami funkcjonowania, które doprowadziły do powstania składowiska w obecnym kształcie, zapadały na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. Nie jest prawdą, jakoby Prezydent Wałbrzycha posiadał w tym względzie jakiekolwiek istotne uprawnienia. W świetle obecnie obowiązującego prawa o eksploatacji składowiska decyduje Marszałek Województwa, natomiast o wstrzymaniu działalności bezpośrednio Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2011-02-08 23:01

Dział Programowania Przewozów informuję, że w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na usługi przewozowe w czasie ferii zimowych wprowadzone zostaną następujące ograniczenia w komunikacji miejskiej:
od dnia 14 lutego do 25 lutego 2011 roku

* zmniejszenie częstotliwości kursowania na linii: 5,
* zawieszenie kursów szkolnych na liniach: 4, 10 i 13,
* zawieszenie kursowania linii: 17 i 20.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy, szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 74/641-44-44.

czytaj więcej... (kliknij)