sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca sierpień 2010
Znaleziono 18 newsów
2010-08-31 15:52

Na sesji w dniu 27 sierpnia Rada Miejska Świebodzic podjęła uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 6.105.500 zł. Jest to kredyt na pokrycie deficytu budżetowego, zapisanego w uchwale budżetowej, podjętej jeszcze w grudniu 2009 r.

Do tej pory Gmina Świebodzice nie miała potrzeb korzystania z kredytu, jednak ponieważ dobiega końca realizacja wielu inwestycji w gminie, część pieniędzy zostanie przeznaczona na pokrycie zadań, które są w toku.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-31 15:15

Od 1 września Dział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu rozpoczyna przyjmowanie wniosków od mieszkańców naszego miasta ubiegających się o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2010/2011. Wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w godzinach od 8.00 do 15. 00, we wtorki od 8.00 do 17.00.

 czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-31 09:25

W piątek, 27 sierpnia, specjalną uchwałą Rada Miejska w Świdnicy wyraziła sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. „dopalaczami” i domaga się wprowadzenia zmian w polskim prawie.


Prezydent Świdnicy przekaże stanowisko Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu oraz parlamentarzystom z okręgu wyborczego nr 2.

 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-31 09:17


Mobilny punkt monitoringu, kamery internetowe, mniej zawodny system przesyłu obrazu, integracja monitoringu miejskiego i szkolnego – tak zmieni się po modernizacji monitoring Świdnicy.


W tym tygodniu podpisano umowę z firmą, która wykona zadanie. Przetarg wygrała firma Alcom, która zrealizuje przedsięwzięcie do końca listopada kosztem 106 tys. zł.

– Projektujemy i budujemy wielką sieć radiowego przesyłu danych. Będzie ona wykorzystywana przez miejski monitoring, ale także tworzoną sieć przesyłu danych w miejskich jednostkach. Mniej zawodny przesył obrazu sprawi, że monitoring będzie działał zdecydowanie sprawniej. Przygotowujemy również nową infrastrukturę poza centrum miasta co pozwoli na dalszą rozbudowę monitoringu – mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-30 14:46

W związku z upamiętnieniem 30 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ "Solidarność" 31 sierpnia o godz. 12.00 zostaną uruchomione w mieście syreny alarmowe (3 minuty - dźwięk ciągły).

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-23 10:57

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizuje szkolenie dla przedsiębiorców z sektora MŚP (w tym mikroprzedsiębiorców działających dłużej niż 2 lata), którzy są zainteresowani pozyskaniem środków unijnych.

Już we wrześniu zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji wspierających innowacyjność produktową i procesową o znaczeniu regionalnym zgodną z Dolnośląską Strategią Innowacji. Do podziału w tym konkursie jest 14,1 milionów euro. Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet do 60 procent dofinansowania inwestycji w nowe technologie i materiały zaawansowane.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-23 10:54

30 sierpnia w godz. 9.00 - 14.00 w wałbrzyskim Ratuszu przeprowadzona zostanie akcja oddawania krwi. Akcja jest odpowiedzią na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, które w ostatnim czasie odnotowuje zmniejszenie liczby Honorowych Dawców Krwi, a co za tym idzie - boleśnie odczuwa brak krwi, co może być przyczyną wielu ludzkich tragedii.

Apelujemy do wszystkich Ludzi Dobrej Woli, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka, o przyłączenie się do akcji.

 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-23 10:45

260 tys. złotych kosztował projekt rozszerzenia monitoringu Śródmieścia. 200 tys. złotych z tej kwoty to środki zewnętrzne pozyskane w ramach RPO. Inwestycję wykonała firma NETIMEX TELEKOMUNIKACJA.

Obecnie system monitoringu wizyjnego Śródmieścia składa się z 18 kamer i centrum nadzoru. Umożliwia to prowadzenie obserwacji na obszarze około 0,5 km2 począwszy od Pl. Grunwaldzkiego do Placu Kościelnego i ul. 1 Maja oraz od Al. Wyzwolenia do ul. Sikorskiego. Dzięki kamerom obrotowym, posiadającym obiektywy z zoomem, istnieje możliwość zbliżenia interesującego nas obszaru, co daje możliwość identyfikacji osób biorących udział w zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu. Znacząco wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie miasta. Nowe kamery zostały zainstalowane przy ul. Mickiewicza 15, ul. Zajączka 1, ul. 1 Maja 6, Al. Wyzwolenia 34, ul. Moniuszki 20, ul. Gdańskiej 2 i 10 oraz ul. Limanowskiego 8.

 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-20 10:48

Od czwartku do niedzieli (19-22 sierpnia) w partnerskim mieście na Węgrzech będzie przebywała delegacja ze Świdnicy.

Do Kazincbarcika wyjechali: Ireneusz Pałac, zastępca prezydenta Świdnicy, radny Rady Miejskiej Krzysztof Trzop oraz Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-18 10:33

Do 31 sierpnia w budynku Hufca ZHP Ziemi Wałbrzyskiej (ul. Przemysłowa 16) prowadzona będzie zbiórka darów dla powodzian. Przyjmowane są:

* produkty żywnościowe o długotrwałej przydatności do spożycia - konserwy, woda, artykuły sypkie, słodycze dla dzieci
* środki dezynfekcyjne
* środki czystości
* środki higieny osobistej
* świeczki, zapałki, latarki, baterie
* niezbędne przybory szkolne - najlepiej w formie wyprawek.

Dary są przyjmowane od poniedziałku do piątku, między godz. 9.00 a 16.00.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-16 11:23

Na około półroczne zastępstwo poszukiwany jest kontroler do Biura Strefy Płatnego Parkowania Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-16 10:44

Dwa nowe gminne place zabaw powstają w Wałbrzychu, jeden przy ul. Kaszubskiej, drugi przy ul. Przywodnej. Prace związane z budową placów powinny zakończyć się najpóźniej w przyszłym tygodniu. Koszt inwestycji to kwota blisko 84 tys. zł. Od 2004 roku na terenie Wałbrzycha powstały 24 nowe gminne place zabaw, co kosztowało ponad 540 tysięcy złotych. 4 place zabaw natomiast zostały doposażone na kwotę ponad 74 tysięcy złotych.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-16 10:43

9 sierpnia we wszystkich gminach na terenie całego kraju rozpoczął się obchód przedspisowy przed Powszechnym Spisem Rolnym 2010.

Jak poinformował GUS, głównym celem obchodu przedspisowego jest zapoznanie rachmistrzów z terenem, na którym będą przeprowadzać spis. Dodatkowo mają zostać zebrane wstępne dane na temat lokalizacji siedziby gospodarstw rolnych oraz siedziby ich użytkowników na mapie cyfrowej.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-12 09:35

Program, przyjęty w czerwcu uchwałą Rady Miejskiej, był konsultowany z Sanepidem, Strażą Miejską, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Strażą dla Zwierząt. Opracowaniem Programu zajmowali się pracownicy Wydziału Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego. U podstaw Programu leżą dwie ustawy - ustawa o porządku i czystości, która mówi o konieczności ochrony ludzi przed bezdomnymi zwierzętami oraz ustawa o ochronie zwierząt, która obliguje Gminę do ochrony bezdomnych zwierząt. Na realizację programu w tym roku zarezerwowano 25 tysięcy złotych.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-09 10:00

Dział Programowania Przewozów ZDiK informuje, że od dnia 6 sierpnia 2010r. z powodu remontu ulicy Kosteckiego autobusy linii komunikacyjnej nr 2 kursować będą wyłącznie do Placu Marceliny Darowskiej /pętla linii nr 18/.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-06 13:25

Wnioski o ustalenie prawa do stypendium szkolnego socjalnego na nowy rok szkolny składa się w Dziale Edukacji i Wychowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu ul. Limanowskiego 11, I piętro pok. 11-12 oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ulicy Sienkiewicza 6 od 1 września 2010 r. do 15 września 2010r. w godzinach od 7.30 do 15. 30, we wtorki od 7.30 do 18.00


czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-04 12:40

Władze Gminy Strzegom postanowiły uczcić 20. Rocznicę Samorządu Terytorialnego, dlatego 15 września 2010 r. odbędzie się uroczysta sesja Rady Miejskiej, podczas której wykład wygłosi profesor Michał Kulesza.

Profesor Michał Kulesza, który uważany jest za twórcę reformy samorządowej w Polsce, w trakcie sesji w Strzegomiu wygłosi wykład pt. "20 lat Samorządu Terytorialnego - punkt wyjścia, stan dzisiejszy, wyzwania i dylematy".

czytaj więcej... (kliknij)

2010-08-04 12:22

Departament Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy informuje, że posiada wolne powierzchnie reklamowe w wiatach przystankowych (witrynach o wymiarach 1100x1800 mm).

czytaj więcej... (kliknij)