sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca marzec 2009
Znaleziono 12 newsów
2009-03-31 15:50

Prezydent Kruczkowski spotkał się z dziennikarzami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, a w szczególności przy okienku nr 6, które od dziś jest przeznaczone tylko dla przedsiębiorców.
To jedno okienko to wyraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości i efekt starań urzędu oraz rozporządzenia Rady Ministrów, które wprowadziło jednolity wniosek o wpis do ewidencji gospodarczej. Przedsiębiorcy na stanowisku nr 6 w Biurze Obsługi Klienta załatwią wszelkie formalności związane z działalnością gospodarczą. Dzięki praktycznej realizacji idei „jednego okienka” będą mogli złożyć w urzędzie miejskim jeden, tzw. zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, bez konieczności składania papierów w Urzędzie Statystycznym w sprawie REGON-u, w Urzędzie Skarbowym czy ZUS-ie. Urząd Miejski zrobi to za nich, zaświadczenie o wpisie zostanie przesłane pocztą do domu. Działalność będzie można rozpocząć już od następnego dnia po zgłoszeniu.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-30 21:40

Około miliona złotych dofinansowania z Unii Europejskiej otrzymała Gmina Wałbrzych na realizację dwóch projektów dotyczących współpracy z partnerskim miastem Hradec Kralove w Czechach. Dofinansowanie pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-30 21:38

Radni Wałbrzycha podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia Matki Bożej Bolesnej Patronką Wałbrzycha. Decyzję radnych musi zatwierdzić teraz Biskup Świdnicki, pozytywnie w tej sprawie wypowiedzieć się musi również Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jednocześnie dzień 15 września ustanowiono Świętem Patronki Miasta Wałbrzycha.

2009-03-30 21:37

Podczas ostatniej sesji wałbrzyscy radni podjęli również uchwałę o nadaniu Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi tytułu "Honorowy Obywatel Wałbrzycha".
Biskup Świdnicki Ignacy Dec od momentu powstania diecezji nieustannie towarzyszy mieszkańcom Wałbrzycha - czytamy w uzasadnieniu uchwały - Podczas pięciu lat posługi brał udział w uroczystościach religijnych, wygłosił wiele homilii, udzielał sakramentów, odbywał też wizyty duszpasterskie w domach wałbrzyskich parafian. Jest zaangażowany w przedsięwzięcia realizowane przez samorząd lokalny i podmioty społeczne. Wspierał powstanie Hospicjum Stacjonarnego im. Jana Pawła II, jak również wiele innych cennych przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i religijnych.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-30 13:04

W związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w oparciu o art. 76 ustawy z 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219ze zmianami.) Prezydent Wałbrzycha wyznaczył miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-27 10:50

Pod koniec kwietnia rusza kolejna edycja miejskiego programu wspierającego rozwój biznesu pod nazwą "Przedsiębiorczość po raz pierwszy”. Mogą wziąć w nim udział osoby bezrobotne, absolwenci oraz osoby zwalniane z zakładów w naszym mieście. Osoby te będą miały miesiąc czasu, aby opisać swój pomysł na biznes i złożyć go do miejskiego konkursu w Ratuszu. W konkursie przewidziano trzy równoległe nagrody - udostępnienie przez gminę Wałbrzych lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej za symboliczną złotówkę przez 5 lat. Nabór wniosków ma się zacząć na początku kwietnia.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-20 11:58

Przypominamy, że w Wałbrzychu trwa akcja "Wiosenne porządki". Na czele zespołu koordynującego działania porządkowe stoi zastępca prezydenta Mirosław Bartolik.
W ubiegłym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie robocze z zarządcami niemal wszystkich terenów w Wałbrzychu. Wzięli w nim udział przedstawiciele zarządców dróg, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz instytucji porządkowych. Większość z obecnych na spotkaniu zadeklarowała, że jest już w trakcie pozimowego sprzątania swoich terenów lub lada dzień je rozpocznie.
Do końca marca strażnicy miejscy będą tylko upominać wszystkich, którzy nie stosują się do zapisów ustawy oraz przepisów lokalnych w zakresie utrzymania porządku. Od kwietnia natomiast wszystkich uchylających się od tego obowiązku karać będą mandatami.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-20 09:00

Mniejszy podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców, specjalna strona internetowa z informacjami oraz cykliczne spotkania.
To efekty posiedzenia Zespołu Doradczego w Sprawie Kryzysu, który powołał prezydent Świdnicy, Wojciech Murdzek. Pierwsze spotkanie zakończyło się w środę, 18 marca. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz miasta, powiatu, urzędu pracy, skarbowego, dużych i średnich przedsiębiorstw, rzemieślników i stowarzyszeń przedsiębiorców.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-20 08:52

Wałbrzych znalazł się wśród laureatów konkursu "Złote Jedynki" w kategorii gmina miejska. Konkurs po raz pierwszy zorganizowała "Gazeta Wyborcza Wrocław". Złotymi Jedynkami zostały te samorządy, które są najbardziej gospodarne oraz przyjazne mieszkańcom i przedsiębiorcom.
W tym roku do konkursu zgłosiło się 105 spośród 170 dolnośląskich gmin. Zależnie od wielkości konkurowały one w czterech kategoriach gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie i powiaty grodzkie.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-19 10:28

Wałbrzych już po raz kolejny został zaproszony przez miasto Hradec Kralove do prezentacji na wspólnym stoisku podczas targów turystycznych Infotour i Cykloturystyka, które odbywały się 13 i 14 marca w Hradec Kralove. Wszystko to dzięki współpracy partnerskiej jaka wiąże nasze miasta. Targi Infotour i Cykloturystyka organizowane są od 10 lat i należą do największych regionalnych targów w Republice Czeskiej.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-16 09:43

W Wałbrzychu rozpoczęła się akcja "Wiosenne porządki" mająca na celu posprzątanie miasta po okresie zimowym. Na czele zespołu koordynującego działania ze strony Urzędu Miejskiego stanął zastępca prezydenta Mirosław Bartolik.
W piątek, 13 marca, odbyło się spotkanie robocze z zarządcami niemal wszystkich terenów w Wałbrzychu. Wzięli w nim udział przedstawiciele zarządców dróg, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz instytucji porządkowych. Większość z obecnych na spotkaniu zadeklarowała, że jest już w trakcie pozimowego sprzątania swoich terenów lub lada dzień je rozpocznie. Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku zarządcy dróg wojewódzkich - Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei - który nie ogłosił jeszcze przetargu na wyłonienie wykonawcy prac porządkowych. Drogi wojewódzkie zostaną więc posprzątane najwcześniej w drugiej połowie kwietnia. Wszyscy pozostali uczestnicy spotkania zadeklarowali, że wiosenne porządki zakończą najpóźniej w pierwszych dniach kwietnia. I dobrze by było, gdyby obietnicy dotrzymali. Do końca marca bowiem strażnicy miejscy będą tylko upominać wszystkich, którzy nie stosują się do zapisów ustawy oraz przepisów lokalnych w zakresie utrzymania porządku. Od kwietnia natomiast wszystkich uchylających się od tego obowiązku karać będą mandatami.

czytaj więcej... (kliknij)

2009-03-09 20:13

Prezydent Wałbrzycha przyznał granty na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu ,,Otwarta szkoła" na I półrocze 2008 r. Dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 32 tysięcy złotych otrzymają:

czytaj więcej... (kliknij)