sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca styczeń 2012
Znaleziono 4 newsów
2012-01-18 11:43

Ponad 400 złotych zapłaciła mieszkanka Małopolski, za jeden dzień urzędowania w gabinecie starosty wałbrzyskiego. Pieniądze, które zapłaciła trafiły na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja na rzecz WOŚP za pośrednictwem serwisu allegro trwała dziewięć dni i wzięło w niej udział osiem osób. Ostatecznie za cenę blisko dziesięciokrotnie przewyższającą kwotę wywoławczą, możliwość ,,urzędowania” w starostwie powiatowym w Wałbrzychu kupiła mieszkanka z Małopolskiego. – Spędzałam w okolicach Wałbrzycha czas między świętami a nowym rokiem. Nie ukrywam, że te tereny bardzo mi się podobają, więc kiedy zobaczyłam aukcję na allegro, zdecydowałam się licytować – wyjaśnia nabywczyni, która za jeden dzień w gabinecie starosty zapłaciła ponad 400 zł.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-09 09:36

Biuro Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/27/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z 30 marca 2004 r. w sprawie przyznawania półrocznych i rocznych stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury termin składania wniosków o przyznanie stypendiów na II półrocze 2012 r. upływa z końcem stycznia 2012 r.

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-09 09:36

Dochody w wysokości 48,3 miliona złotych. W tym: majątkowe w kwocie 5,08 mln zł i bieżące 43,2 mln zł . Spadek dochodów o 2,36 mln zł. tj. o 4,7%. (w porównaniu z rokiem 2011). Tak wygląda przyjęty przez radę gminy Świdnica projekt budżetu na 2012 rok. Podobnie jak w latach poprzednich, tak i tym razem rada gminy jednomyślnie przyjęła uchwałę budżetową gminy Świdnica na 2012 rok. W nowym roku budżetowym planuje się wydatki na inwestycje w wysokości 23% planowanych wydatków budżetu gminny. - Zadania inwestycyjne przewiduje się realizować przy współudziale środków pochodzących z funduszy unijnych, Funduszu Ochrony Środowiska, dotacji z budżetu państwa – mówił przed uchwaleniem budżetu przewodniczący komisji budżetu i finansów, Janusz Maruda. - Dziękuję za szybką i sprawną pracę nad przyszłorocznym budżetem. Z pewnością będziemy kontynuować proces inwestycyjny, zachowując proporcje z lat poprzednich, tj. 2010 i 2011 r. Jednakże będzie to także budżet ostrożnościowy ze względu na sytuację ekonomiczną jaką możemy obserwować w kraju. Życzę pomyślnego Nowego Roku i dobrej współpracy, która będzie służyła mieszkańcom gminy – podkreślała wójt Teresa Mazurek. W budżecie Gminy Świdnica na 2012 rok planuje się dochody w wysokości ponad 48 milionów złotych, w tym: dochody majątkowe w kwocie 5,08 mln zł i dochody bieżące 43,2 mln zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2011, szacuje się spadek dochodów o 2,36 miliona zł. tj. o 4,7%. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest przede wszystkim wyczerpaniem funduszy unijnych z przeznaczeniem na inwestycje jakie planowane były na lata 2007-2012. Ponadto na wielkość planowanych dochodów wpływ będzie miała zmniejszona część wyrównawcza subwencji ogólnej, ponieważ w roku 2010 gmina uzyskała wyższy wskaźnik dochodów własnych na 1 mieszkańca.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2012-01-03 09:53

Kolędnicy, zły król Herod, anio-łowie, kostucha, pastuszkowie, para młodych ludzi oraz Żyd z upartą kozą próbowali przerwać spotkanie, które zorganizowała w urzędzie gminy wójt Teresa Mazurek. Na szczęście wszystko było zaaranżowane. W budynku Urzędu Gminy w Świdnicy odbyło się spotkanie opłatkowe, na które Wójt Gminy Pani Teresa Mazurek zaprosiła wielu tłumnie przybyłych gości.
 

czytaj więcej... (kliknij)