sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca grudzień 2010
Znaleziono 21 newsów
2010-12-23 14:31

21 grudnia po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Stanisław Anacko. Był długoletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ostatnio pracował w Zespole Nadzoru i Diagnoz Edukacyjnych Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Był również koszykarzem Górnika Wałbrzych, z którym to zespołem przed laty zdobywał medale Mistrzostw Polski, w tym dwa złote. Miał zaledwie 48 lat. Będzie nam go bardzo brakowało.

Rodzinie i Najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-23 14:14

W tym roku z budżetu Województwa Dolnośląskiego Gmina Strzegom otrzymała dofinansowanie na zadania z zakresu gospodarki wodnej (melioracja rowów) w kwocie 42 541,94 zł.

W ramach otrzymanej dotacji oraz własnych środków finansowych została wykonana bieżąca konserwacja rowów - wykaszanie, pogłębianie, odmulanie dna rowów. Długość oczyszczonych rowów melioracyjnych wynosiła 3565 mb.

To bardzo ważna informacja dla mieszkańców, ponieważ wykonane działania ułatwią odpływ wód opadowych z terenów Gminy Strzegom, a tym samym uniemożliwią zalewanie budynków mieszkalnych.
Dotacja przyznana Gminie Strzegom została rozliczona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-23 14:06

Kawiarnia, restauracja rodzinna, studio fotograficzne i agencja medialna. Nowe przedsięwzięcia zostaną zrealizowane dzięki „Debiutowi Gospodarczemu”.


Konkurs po raz VI rozstrzygnięto w Świdnicy, w poniedziałek 20 grudnia. Tego samego dnia przyznano również nagrody w konkursie „Napisz o Świdnicy”

– Wszyscy już jesteście ludźmi sukcesu, bo wyrastacie ponad przeciętność – mówił do finalistów konkursów prezydent Wojciech Murdzek. – Świdnica wyróżnia się w sferze gospodarczej, jesteśmy coraz wyżej w ogólnopolskich rankingach. Sukces odnoszą nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również te, które powstały w ramach „Debiutu Gospodarczego” – istnieją i rozwijają się, zatrudniają nowe osoby. Prace w konkursie „Napisz o Świdnicy” dają nowe spojrzenie na różne obszary funkcjonowania miasta. To cenna podpowiedź ludzi młodych, pokazuje, jak widzicie miasto. Mam nadzieję, że będziecie ambasadorami tych konkursów i zachęcicie kolejnych młodych do aktywności.

***

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-23 13:33

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia burmistrz Bogdan Kożuchowicz spotkał się ze świebodzickimi przedsiębiorcami, szefami firm i instytucji w mieście. Dziękując za kolejny, udany rok współpracy podkreślał, jak ważną rolę w życiu miasta pełnią lokalne firmy i organizacje.

W sali głównej Miejskiego Domu Kultury, pięknie odnowionej i udekorowanej świątecznie, spotkała się blisko setka osób. Wśród gości nie zabrakło zastępców burmistrza w osobach Ireneusza Zyski i Zbigniewa Opalińskiego, obecna była także przewodnicząca RM Elżbieta Horodecka, która wspólnie z burmistrzem Kożuchowiczem pełniła honory gospodarzy spotkania. Gości powitała Marzena Korona-Kruk, szefowa Wydziału Promocji UM i - muzycznie - Tomasz Sośniak, niezwykle utalentowany pianista, świebodziczanin, obecnie student IV roku Akademii Muzycznej w Poznaniu, współpracujący już z wieloma renomowanymi instytucjami kultury w kraju.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz, składając świąteczne życzenia, gorąco dziękował szefom świebodzickich firm za wsparcie i współpracę z samorządem.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-19 20:25

Urząd Miejski w Świdnicy informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia komunikacja miejska kursować będzie jak w dni powszednie, jednak od godz. 19.57 nie zostaną rozpoczęte żadne kolejne kursy.


Szczegółowe informacje zostały wywieszone na przystankach.

Za utrudnienia przepraszamy.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-19 20:20

Przez kolejne siedem miesięcy w Świebodzicach będą obowiązywały dotychczasowe stawki za dostawę i odbiór ścieków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji wystąpił o przedłużenie dotychczasowych cen ze względu na dobrą sytuację finansową Zakładu. Ma to także związek z planowanym w 2011 roku podłączeniem całej kanalizacji miejskiej do oczyszczalni ścieków. To, jak argumentował obecny na sesji szef ZWiK Piotr Zalewski, niewątpliwie wpłynie na wysokość ponoszonych przez spółkę kosztów i będzie jednym z ważnych czynników branych pod uwagę przy kształtowaniu taryf. Aby jednak na razie nie obciążać świebodziczan ewentualnymi podwyżkami, stawki pozostają na dotychczasowym poziomie.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-19 20:18

Rada Miejska Świebodzic ustaliła nowe wynagrodzenie dla burmistrza. Bogdan Kożuchowicz będzie otrzymywał za swoją pracę 12 tys. zł brutto. Na wynagrodzenie składa się pensja zasadnicza oraz dodatki: funkcyjny, za wieloletnią pracę oraz dodatek specjalny.

Wniosek o zmianę pensje umotywowany był dużym zaangażowaniem burmistrza Bogdana Kożuchowicza w pracę na rzecz miasta a także wysokimi osiągnięciami w ostatniej kadencji - jak chociażby prestiżowym wyróżnieniem "Dolnośląskim Gryfem" za skuteczne pozyskiwanie i efektywne wykorzystywanie dotacji unijnych przez Gminę Świebodzice.

 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-15 20:00

Nowa Rada Miejska Świebodzic nie próżnuje. Dziś, w środę, 15 grudnia, spotyka się na kolejnej, trzeciej już sesji. W porządku obrad są cztery uchwały. Radni zajmą się zmianami w budżecie na 2010 rok, ustaleniem wynagrodzenia dla burmistrza, mają także przyjąć uchwałę o przedłużeniu dotychczas obowiązujących stawek za wodę i odbiór ścieków - to zapewne szczególnie ucieszy świebodziczan.

Ślubowanie na radnego złoży nowa osoba w radzie - po wygaśnięciu mandatu Ireneusza Zyski kolejną osobą z listy która uzyskuje mandat jest Krystian Wołoszyn.

Sesja rozpoczyna się tradycyjnie o godz. 15.30 w sali narad ratusza.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-15 19:42


Kolejna, już IX edycja konkursu plastycznego "Ze Strażą Miejską czuję się bezpiecznie" zakończyła się uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów. W Sali Witrażowej wałbrzyskiego ratusza zabrali się wszyscy zwycięzcy, ich opiekunowie, lokalne media oraz przedstawiciele Straży Miejskiej w osobie z-cy komendanta Kazimierza Nowaka i Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, który reprezentował kierownik Biura Promocji Artur Wylandowski.

Zadaniem uczniów klas I - III oraz przyszkolnych oddziałów "0" było przedstawienie sposobów bezpiecznego samodzielnego funkcjonowania w naszym mieście oraz propagowanie pozytywnego wizerunku Straży Miejskiej w Wałbrzychu. Prace plastyczne mogły być wykonane w dowolnej technice w formacie A4 i musiały być wykonane w czasie zajęć szkolnych.

Wpłynęło aż 426 prac z 17 szkół i komisja powołana przez Komendanta Straży Miejskiej wybrała spośród nich najlepsze.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-12 22:58

 

Na wtorek, 14 grudnia na godz. 16.00 zaplanowano II sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. W jej trakcie Wojciech Murdzek, złoży uroczyste ślubowanie w związku z wyborem na stanowiska prezydenta Świdnicy.


Ślubowanie poprzedzi wręczenie przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, Jarosława Kozłowskiego zaświadczenia o wyborze Prezydenta Miasta.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-12 22:56


Do 20 grudnia organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Świdnica.

Z art.15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) wynika, że w skład komisji konkursowych, opiniujących oferty organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy na realizację zadań publicznych, wchodzą osoby reprezentujące wspomniane podmioty.

Zgłoszeni reprezentanci nie będą mogli być członkami komisji rozpatrujących oferty organizacji, przez którą zostały desygnowane. Uczestnictwo w pracach komisji nie wiąże się z wynagrodzeniem (uchwała nr XLIX/598/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z 5 listopada 2010 r.).
 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-12 22:52

Do Bożego Narodzenia już tylko nieco ponad dwa tygodnie. 24 grudnia zasiądziemy w domach do rodzinnych wigilii, ale wiele takich spotkań opłatkowych odbędzie się wcześniej - w instytucjach, organizacjach.

Świebodzickie spotkania opłatkowe rozpoczną się już 20 grudnia - o godz. 16. spotkanie wigilijne z władzami miasta będą miały dzieci ze Świetlicy Środowiskowej przy ul. Żeromskiego 27.

21 grudnia, o g. 13. tradycyjny opłatek odbędzie się w największej organizacji pozarządowej mieście - w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (sala Metalowiec). Tego samego dnia, także na g. 13., burmistrz miasta Bogdan Kożuchowicz zaprasza świebodzickich przedsiębiorców i szefów instytucji publicznych. Opłatkowe spotkanie zaplanowano jak zwykle w sali głównej Miejskiego Domu Kultury.

Natomiast 23 grudnia, o g. 11.00 odbędzie się największa Wigilia w powiecie czyli spotkanie dla potrzebujących i samotnych mieszkańców miasta. W hali sportowo-widowiskowej przy ul. Mieszka Starego 6 staną pięknie przybrane stoły przygotowane dla około 500 osób. Po wieczerzy wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają świąteczne paczki żywnościowe, przygotowane jak co roku przez świebodzicki Ośrodek Pomocy Społecznej.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-12 22:51


We worek, 7 grudnia, odbyła się pierwsza robocza sesja Rady Miejskiej Świebodzic. Radni mieli do podjęcia trzy uchwały.
Pierwsza wiązała się z wygaśnięciem mandatu Bogdana Kożuchowicza i wstąpieniem kandydata z tej samej listy. Nowym radnym został Zbigniew Opaliński, który podczas sesji złożył uroczyste ślubowanie.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły ustalenia stawek podatku od środków transportu i nieruchomości na rok 2011. Rada co roku ustala te stawki w oparciu o bieżącą sytuację finansową gminy jak i poziom inflacji w kraju. Stawki na rok 2011 wzrastają symbolicznie - średnio o 2,6 % czyli tyle, ile wynosi poziom inflacji.

- Podatki od środków transportu i nieruchomości stanowią istotną pozycję dochodów budżetu gminy - podkreślała skarbnik miasta Luiza Gass-Sokólska. - W efekcie zmian tychże stawek do przyszłorocznego budżetu wpłynie blisko 230 tysięcy złotych więcej.
Obie uchwały zostały przyjęte niemal jednogłośnie. Pod koniec sesji radny Ireneusz Zyska zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i wprowadzenie uchwały o wygaśnięciu jego mandatu. Rada przyjęła uchwałę 18 głosami za przy jednym wstrzymującym.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-12 22:17

 

Od 6 do 20 grudnia 2010 r. można zgłaszać w Urzędzie Miasta swoją kandydaturę na rachmistrza do sporządzania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, który będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2011 do 30 czerwca 2011 r.

 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-12 22:08

Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski wręczył nagrody finansowe szesnastu wałbrzyskim policjantom. Nagrody przyznane zostały za wzorowe i profesjonalne wykonywanie zadań służbowych. Otrzymali je: Krystian Partyka, Marek Olkiewicz, Marcin Fudała, Mariusz Żbik, Mariusz Baranowski, Piotr Raszewski, Sławomir Nowak, Bogdan Koczkodan, Bronisław Janik, Piotr Korulczyk, Romana Biełus, Przemysław Jachwan, Edward Zając, Piotr Lipiński, Paweł Nowak oraz Daniel Kępka.

W 2010 roku Gmina Wałbrzych wsparła policję kwotą ponad 60 tysięcy złotych. Za tę kwotę m.in. sfinansowane zostały wspólne patrole policji i straży miejskiej i zakupiony laptop dla wałbrzyskiej drogówki. Gmina Wałbrzych partycypowała również w kosztach utrzymania Komisariatu nr 3 oraz izby zatrzymań.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-07 17:14

Od 3 do 6 grudnia w Galerii Victoria w Wałbrzychu odbędzie się niezapomniany, długi weekend mikołajkowy. W piątek, sobotę i niedzielę w godzinach 10.00-20.00 w centralnym punkcie rotundy będzie działać studio stacji radiowej RMF MAXXX, które przygotowało dla klientów centrum handlowego mnóstwo ciekawych gier, zabaw oraz konkursów.

Wszystkie osoby odwiedzające Galerię Victoria w mikołajkowy weekend będą miały niepowtarzalną okazję, aby zapoznać się z codzienną pracą radiowców. Dodatkowo, specjalnie dla klientów Galerii Victoria zostały przygotowane pokazy tańca Hip-Hop oraz Jumpstyle, a także liczne konkursy i zabawy mikołajkowe, takie jak dekorowanie pierników, malowanie bombek, przygotowywanie ozdób choinkowych czy ubieranie choinek. Specjalnie dla dzieci zostaną zorganizowane zimowe zawody sportowe oraz wielka świąteczna kolorowanka. Wszystkie atrakcje będą czekać na odwiedzających centrum handlowe w godzinach 11.00-19.00. Ponadto, w sobotę o godzinie 13.00 w rotundzie zostanie uruchomiona kopalnia świątecznych prezentów nawiązująca do historii terenu, na którym została wybudowana Galeria Victoria.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-07 17:13

Za nami pierwsza sesja strzegomskiej Rady Miejskiej w kadencji 2010 - 2010 r., która odbyła się 2 grudnia 2010 r.

Obrady poprowadził najstarszy wiekiem radny Józef Starak. Jednym z pierwszych punktów sesji było wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym. Zaraz potem każdy z obecnych złożył uroczyste ślubowanie.
Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu. Zgłoszono dwie kandydatury - radnego Mariana Góry i radnego Tadeusza Wasyliszyna.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-07 16:39

Do zabawy zaproszeni są wszyscy świdniczanie, którzy świątecznie udekorują i oświetlą swoje domy, bramy lub balkony.


– Tradycją Świdnickiej Kolędy stał się wybór najładniej przystrojonego i oświetlonego domu. Cieszę się, że są już stali uczestnicy konkursu, a jeszcze bardziej, że co roku kolejni świdniczanie włączają się w tę zabawę. Zewnętrzne oznaki zbliżającego się Bożego Narodzenia sprawiają przecież, że z jeszcze większą radością czekamy na święta – mówi prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek.

Dekoracje będzie oceniała specjalna komisja. Zgłoszenia przyjmowane są do piątku, 17 grudnia, w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, pok. 318 (III p.), tel. 74 856-28-98 lub e-mail: a.gorgon@um.swidnica.pl. Wystarczy podać imię i nazwisko zgłaszającego, adres posesji oraz numer telefonu do kontaktu. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-07 16:38

 

Już ponad 125 ton soli w ramach akcji zima rozsypano na świdnickich drogach. Od soboty niezmiennie pracuje pełna flota pługosolarek i pługów.


Miasto wynajęło również firmy dysponujące koparko-ładowarkami, dzięki czemu 8 ekip pracuje w różnych częściach miasta.

– Od soboty w Świdnicy spadło blisko pół metra śniegu w dwóch potężnych falach. Jak na tak duży opad udało się utrzymać przejezdność głównych ulic. Pracujemy również w bardzo wielu miejscach, które do tej pory nie były objęte zimowym utrzymaniem – zazwyczaj są to boczne ulice, którymi nie kursuje komunikacja miejska. Wszystko po to, by złagodzić skutki ataku zimy – mówi Maciej Gleba, dyrektor Departamentu Komunikacji Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Wzmocnienie ekip i intensywne działania sprawiły, że od soboty do dziś na zimowe utrzymanie miasto wydało ze swojego budżetu blisko 350 tys. zł.


czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-07 16:27

Niecodziennie, bo dwa dni trwała inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Świebodzic kadencji 2010-2014. Obrady rozpoczęły się w środę, 1 grudnia, a zakończyły w czwartek, 2 grudnia.

Podczas pierwszego dnia sesji wszyscy radni otrzymali z rąk Jerzego Krzana, przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego, a następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego RM. Tego punktu jednak nie udało się zrealizować. Kandydatura Elżbiety Horodeckiej zgłoszona przez radnego Edwarda Szwarcbacha, nie uzyskała wymaganej większość głosów. Wobec powyższej sytuacji prowadzący sesję radny senior Tadeusz Gruszka zarządził przerwę w obradach do dnia następnego.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2010-12-02 21:33

Wolne miejsca noclegowe, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, ciepła odzież, śpiwory, posiłki, a przede wszystkim całodobowa koordynacja pomocy czekają na osoby, które ze względu na warunki pogodowe potrzebują wsparcia.


– Wszystko po to, by nikt nie odszedł bez otrzymania niezbędnej pomocy – deklarują uczestnicy dzisiejszego (29 listopada) spotkania.

W naradzie koordynującej działania z udziałem prezydenta Świdnicy, Wojciecha Murdzka, uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.


czytaj więcej... (kliknij)