sowie

Urząd Miejski, Gminy w Wałbrzychu, Świebodzicach, Świdnicy i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2008-12-12 11:26

Ostatni komentarz: Panie Prezydencie dajcie spokój ustap ze stanowiska bo i tak nic nie robisz,Doprowadziłeś Wałbrzych do ruiny nie wstyd Ci.
dodany: 2009.01.27 11:07:46
przez: jadzia
czytaj więcej
Lista newsów z miesiąca marzec 2011
Znaleziono 14 newsów
2011-03-29 17:53

Minister Środowiska 16 marca 2011 roku stwierdził nieważność pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji zlokalizowanych w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1 i 4 przez firmę Mo-BRUK S.A.

Pozwolenie z lipca 2007 roku, którego Mo-BRUKOWI udzielił Wojewoda Dolnośląski, obejmowało:

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
Zakład Recyklingu Odpadów, który miał odzyskiwać odpady niebezpieczne.

W opinii Ministra decyzja Wojewody powinna zawierać odrębne ustalenia dla każdej instalacji objętej pozwoleniem, określając ilości i rodzaje odpadów wytworzonych, odzyskanych lub unieszkodliwionych. Tymczasem decyzja zawiera łączne ustalenia dla składowiska i zakładu, co jest sprzeczne z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wojewoda dopuścił do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami, czego zakazuje rozporządzenie Ministra Środowiska z 2006 roku.


czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-24 22:02

W dniu 31 marca 2011 r. o godz.15.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego
w Strzegomiu odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej w Strzegomiu kadencji 2010 - 2014.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie - powitanie.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie Sekretarza obrad.
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej.
 5. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 lutego 2011 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Strzegomia.
 7. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady.
 8. Informacja w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie miasta i gminy Strzegom.
 9. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr 68/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
 11. a) zmian budżetu gminy Strzegom na 2011 r.,
 12. b) zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzegom,
 13. c) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku nieruchomości,
 14. rolnego i leśnego,
 15. d) likwidacji Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Strzegomiu,
 16. e) włączenia Gimnazjum im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jaroszowie do Zespołu
 17. Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie,
 18. f) utworzenia Zespołu Szkół w Goczałkowie,
 19. g) nadania Statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiemu Centrum
 20. Kultury,
 21. h) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
 22. i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
 23. Interdyscyplinarnego w Strzegomiu oraz szczegółowych warunków jego
 24. funkcjonowania,
 25. j) o zmianie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
 26. przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
 27. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
 28. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 29. k) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogatynia,
 30. województwo dolnośląskie.
 31. Interpelacje i zapytania radnych.
 32. Wnioski i oświadczenia radnych.
 33. Informacje dla radnych.
 34. Zamkniecie obrad.
 35.  
czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-24 21:58

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem II edycję ogólnopolskiego Kongresu Regionów.


Doroczne spotkanie samorządowców zaplanowano na 10-12 maja 2011 r. w Świdnicy (woj. dolnośląskie). W tym roku tematem przewodnim będzie „Bezpieczeństwo i rozwój”.

W trakcie trzech dni zaplanowano trzy sesje plenarne oraz około sześćdziesiąt paneli dyskusyjnych. Dyskusje podzielono na kilka ścieżek tematycznych: polityka, ustrój samorządów, relacje rząd-samorząd, gospodarka, biznes, inwestycje, urząd-obywatel, drogi i motoryzacja, e-urząd, e-obywatel, sport, EURO 2012.
Do rozmów zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządów – prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie i wójtowie oraz biznesu, administracji publicznej, Unii Europejskiej, a także eksperci, naukowcy i dziennikarze.

– Zaplanowane w ramach konferencji liczne panele dyskusyjne i sesje specjalne stanowią platformę wymiany doświadczeń i informacji na temat polskiej samorządności, poruszają szereg ważnych zagadnień dotyczących współpracy regionalnej, inwestycji, zrównoważonego rozwoju, a także relacji samorządów z administracją publiczną. Ten wielopłaszczyznowy charakter spotkania sprawia, że jest ono przedsięwzięciem, które może pobudzić dalszy, jeszcze prężniejszy rozwój samorządu w Polsce – napisał w specjalnym liście Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-21 21:47

Gmina Wałbrzych uczestniczyła w targach ruchu turystycznego "Infotour i Cykloturystyka", które zostały zorganizowane na terenie nowoczesnego Centrum Kongresowego Aldis w Hradec Kralove. Targi te odbywają się co roku i cieszą się dużym zainteresowaniem szczególnie wśród mieszkańców Hradca i okolic.

Podczas targów Gmina Wałbrzych wraz z czeskim miastem partnerskim prezentowała walory turystyczne obu miast. Można było otrzymać materiały zrealizowane w ramach projektu "Miasta kultury" - foldery "Kulturalne Fascynacje" oraz "Polska i Czechy widziane przez obiektyw", a także widokówki z fotografiami wykonanymi podczas polsko-czeskich warsztatów fotograficznych.

Głównym tematem targów były rowery, dlatego też promowano trasy rowerowe MTB w Górach Wałbrzyskich i turystykę rowerową - uczestnicy targów oprócz licznych informacji w języku czeskim otrzymali szeroki wachlarz gadżetów reklamowych takich jak długopisy, smycze reklamowe, ale także bidony, apteczki rowerowe oraz koszulki z logiem Wałbrzych Miasto MTB.

Podczas targów zachęcano czeskich turystów do odwiedzenia Wałbrzycha nie tylko na rowerach. Promowano również Festiwal Kwiatów i Sztuki, który tradycyjnie odbędzie się w maju w zamku Książ.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-19 18:27

Prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek zaprasza mieszkańców ul. Wałbrzyskiej oraz przyległych ulic, a także osiedla Słowiańskiego na spotkanie poświęcone bieżącym problemom tej części miasta.


Spotkanie zaplanowano na środę, 30 marca na godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej w budynku A.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-19 17:56

Wałbrzych już po raz drugi uczestniczył w spotkaniu handlowym - targach kooperacyjnych czeskich i polskich firm oraz organizacji z dziedziny ruchu turystycznego.

W zeszłym roku spotkanie było organizowane w ramach projektu "Przedsiębiorczość bez granic. Polsko - czeski internetowy portal gospodarczy" dofinansowanego ze środków UE. Uczestniczyło w nim 47 firm i organizacji. Po zeszłorocznym sukcesie w tym roku postanowiliśmy ponownie zaangażować się w tą inicjatywę.

17 marca w ZOO w Dvůr Králove nad Labem w Czechach odbyło się podobnie jak w zeszłym roku spotkanie handlowe - targi kooperacyjne czeskich i polskich firm oraz organizacji z dziedziny ruchu turystycznego.

Miasto Wałbrzych reprezentowały Biuro Promocji Miasta Wałbrzycha, Zamek Książ i Stado Ogierów, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych - Oddział w Wałbrzychu, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Wałbrzyskiej", Akademia Turystyki Aktywnej NORDACTIVE, Agencja Art. Agora, Przedsiębiorstwo "Bartek", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 osób z Polski i Czech, zaprezentowało się 57 firm, instytucji i organizacji pozarządowych. Nawiązano nowe kontakty, wiele firm podjęło rozmowy współpracy.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-17 18:18

W Boguszowie – Gorcach ruszył Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej. Po poradę prawną lub informację obywatelską mogą zwrócić się wszyscy, bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy. Otwarty w Boguszowie-Gorcach punkt Bezpłatnych Informacji Prawnych i Obywatelskich prowadzi Marek Tarnacki, inicjator przedsięwzięcia na terenie miasta. Punkt czynny jest w poniedziałki od 1500 do 1900 od wtorku do piątku od 800 do 1200, tel. 608 134 831 Istnieje możliwość indywidualnego umówienia spotkania. Dyżury pełnione są również w gminach: Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Lubomin.

 

PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ to min.: porady w sprawach świadczeń socjalnych, pomocy społecznej, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, mieszkaniowych, rodzinnych. To również profesjonalne udzielanie informacji w zakresie spraw konsumenckich, stosunków międzyludzkich, kontaktów z urzędami i sądami, prawa pracy, własności. Doradca po zapoznaniu się z zakresem sprawy, we współpracy z osobą interesowaną określi istotę problemu, następnie udzieli porady bądź informacji. W sprawach trudnych istnieje możliwość uzyskania porady radcy prawnego.


czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-17 17:40


Do końca marca potrwa nabór do świdnickich przedszkoli. Karty zgłoszenia oraz szczegółowy regulamin rekrutacji dostępny jest w placówkach.


Listy z nazwiskami dzieci przyjętych zostaną wywieszone w przedszkolach 18 kwietnia 2011 r.
W tym roku w 7 przedszkolach publicznych będzie 820 wolnych miejsc.

***

Jednocześnie informujemy o przerwach wakacyjnych, które zaplanowano w miejskich przedszkolach:

Śródmieście
Przedszkole Miejskie nr 1, pl. Św. Małgorzaty 15 – 1-31 lipca,
Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Okrężna 30 – 1-31 lipca,
Przedszkole Miejskie nr 4, ul. J. Lelewela 10 – 1-31 sierpnia,
Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Komunardów 2 – 1-31 sierpnia.


Osiedle Młodych
Przedszkole Miejskie nr 14, ul. M. Kozara Słobódzkiego 10 – 1-31 sierpnia,
Przedszkole Miejskie nr 15, ul. Ofiar Oświęcimskich 45a – 1-31 lipca,
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 16, ul. K. Marcinkowskiego 10 – 1-31 sierpnia.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-17 17:26


Na sesji Rady Miejskiej Świebodzic, która odbyła się w środę, 16 marca, radni jednogłośnie przyjęli zmiany do budżetu gminy na 2011 rok. Zmiany wiążą się przede wszystkim z wprowadzeniem zwiększonych dochodów do budżetu.

Tegoroczne dochody miejskiej kasy zwiększyły się o kwotę 2.361.824 zł. Tak duży dopływ gotówki ma związek przede wszystkim z refundacją środków unijnych, przekazanych na zadania inwestycyjne, realizowane przez gminę w ramach rewitalizacji miasta:

Park Miejski - kwota refundacji to 978.494 zł
przebudowa budynku po dawnym pogotowiu na Al. Lipowych (zrealizowana w 2009r.) - 335.782 zł
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, pełniących funkcje oświatowe i kulturalne - 634.00 zł.

Ponadto gmina otrzymała dotacje na 3 projekty realizowane w ramach Kapitału Ludzkiego - łącznie ponad 233 tys. zł.
W związku ze zwiększonymi dochodami w budżecie zwiększono także wydatki. Najważniejsze spośród nich to m.in. kwota 974 tys. zł przeznaczona na ostateczne rozliczenie inwestycji przebudowy stadionu przy ul. Sportowej. Prawie 500 tys. zł Rada przesunęła na dalszą termomodernizację budynków, wchodzących w skład Szkoły Podstawowej nr 3.

80 tys. zł zostało zapisane po stronie wydatków, przeznaczonych na szczepienia ponad 100 dziewczynek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-17 16:35


Wałbrzyska Straż Miejska świętowała 20-lecie swojego istnienia. Uroczystość odbyła się w Sali Oliwkowej Urzędu Miejskiego. Była okazją do podsumowania działalności straży, jak również snucia wspomnień o początkach jej istnienia w naszym mieście.

Straż Miejska w Wałbrzychu została powołana do życia 15 marca 1991 roku jako trzecia tego typu jednostka w Polsce (po Poznaniu i Warszawie). Początkowo liczyła 25 funkcjonariuszy , jednak w związku z potrzebą realizacji licznych zadań o charakterze administracyjno - porządkowym, już w roku powstania, zwiększyła swój stan osobowy do 32. Obecnie w jednostce pracuje 50 strażników. Straż Miejska podlega bezpośrednio prezydentowi miasta, dzięki czemu skutecznie realizuje zadania wynikające z aktualnych potrzeby społeczności lokalnej.

- Nie zawsze zgłaszamy się do Straży Miejskiej z problemami, które należą do jej kompetencji. Po prostu dzwonimy, bo sami nie dajemy sobie rady. Bo strażnicy pomogą lub będą wiedzieli, co robić. Nie ma takiej instytucji, która jest do wszystkiego. A jednak w ten sposób wielu mieszkańców Wałbrzycha traktuje Straż Miejską. To wielki komplement, bo dowodzi zaufania i przekonania, że to instytucja sprawna i niezastąpiona - mówił podczas uroczystości prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski - Straż Miejska w Wałbrzychu swojej przydatności nie musi udowadniać. Mam nadzieję, że w następnych latach ta mrówcza praca będzie jeszcze bardziej doceniana i skuteczna. Życzę Państwu wielu udanych interwencji, szacunku mieszkańców Wałbrzycha oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-06 16:32

Zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2011 r. oraz wyrażenie zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2011/2012 to tylko dwie z kilku uchwał podjętych przez radnych podczas sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu, która odbyła się 28 lutego 2011 r.

W trakcie piątej sesji tej kadencji strzegomscy radni w drodze uchwały zmienili budżet Gminy Strzegom na 2011 r., ustalili szczegółowe zasady, sposób i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strzegom lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz zmienili wieloletnią prognozę finansową Gminy Strzegom.
Radni wyrazili ponadto zgodę na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2011/2012. Podjęcie tej uchwały pozwoli na dowóz dzieci i uczniów z miejscowości położonych w odległości nie większej niż 3 lub 4 km, zapewniając tym samym dzieciom bezpieczne dotarcie do szkół.

Podczas obrad radni zadecydowali o zmianie uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Strzegom, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, wskazania źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania oraz o określeniu szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zmieniono także uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ustalono stawkę za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Strzegom 28,43 zł/m3 brutto.

Natomiast stawkę 22,59 zł brutto ustalono za odbiór 1m3 nieczystości ciekłych z terenu gminy Strzegom, która obowiązuje w stosunku do właścicieli nieruchomości, na których nie ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a także do właścicieli nieruchomości, których obowiązek dotyczy w okresie jednego roku od oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji lub w okresie jednego roku od wezwania do wykonania przyłączenia do istniejącej już sieci kanalizacji sanitarnej.

Dwie ostatnie uchwały dotyczyły uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Stanowice, gminie Strzegom oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Sesję zakończyły wnioski i interpelacje składane przez radnych.

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-06 16:29

Przedstawiciele króla szwedzkiego w Świdnicy

Dziś, 4 marca w Świdnicy gościli przedstawiciele szwedzkiego Dworu Królewskiego na czele z Pierwszym Marszałkiem Dworu Królewskiego oraz Pierwszą Damą Dworu Królewskiego.


Podejmowali ich Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy wraz z Waldemarem Pytlem, proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy oraz świdnickim starostą Zygmuntem Worsą. Przedstawiciele szwedzkiego monarchy w towarzystwie szwedzkiego MSZ, ministra pełniącego funkcję ambasadora Szwecji w Polsce, przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP wzięli udział w roboczej wizycie.


czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-06 16:17

W tym roku Święta Wielkiej Nocy przypadają bardzo późno - niemal pod koniec kwietnia. W Świebodzicach świąteczne klimaty już dają się odczuć, głównie za sprawą dwóch konkursów, które tradycyjnie organizuje samorząd. To konkurs na świąteczną kartkę oraz wielkanocną ozdobę.

Pierwszy z nich organizuje Wydział Promocji UM. Do 25 marca można składać projekty kartek wielkanocnych, wykonane dowolną techniką, w dowolnym kształcie i formacie. Hasłem przewodnim konkursu jest "Radosne Święto Wielkanocne".

Jeszcze większą inwencją twórczą mogą się wykazać uczestnicy konkursu na Najładniejszą Ozdobę Wielkanocną. Pisanki, palmy, stroiki wielkanocne można wykonać z dowolnego materiału a im oryginalniejsze - tym oczywiście lepiej.

Termin ich składania jest dłuższy - do 15 kwietnia.
Dla wszystkich nagrodzonych autorów będą jak zawsze atrakcyjne nagrody.
Szczegółowe informacje dotyczące regulaminów konkursów są dostępne na portalu miejskim www.swiebodzice.pl

czytaj więcej... (kliknij)

2011-03-05 19:32

Prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski bierze udział w XXXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich, które dzisiaj rozpoczyna się w Poznaniu.

Podczas dwudniowych obrad członkowie Związku m.in. podsumują XX-lecie organizacji, określą działania i budżet na 2011 rok. Drugiego dnia dominującym tematem będą kwestie związane z finansami miast. Delegaci dyskutować będą o wpływie nowej ustawy o finansach publicznych na budżety miast oraz o możliwościach, jakie daje samorządom nowa perspektywa finansowa UE. Ostatnim punktem obrad będzie omówienie samorządowych inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP.

czytaj więcej... (kliknij)